Boekverkoop in de foyer van de Reggehof in Goor, bij de voorstelling ‘Ma’ door Eric Corton

330 247 Mantelzorger der Liefde

Veel belangstelling en uitwisseling van ervaringen in de pauze en na de indrukwekkende voorstelling over alzheimer, naar het boek ‘Ma’ geschreven door Hugo Borst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.