Op weg naar een Theatercollege?

1024 553 Mantelzorger der Liefde

Vanmiddag een goede bijeenkomst gehad in de Reggehof in Goor over het plan van Ignar Rip & mij om kunst en het sociale domein met elkaar te verbinden in de vorm van een Theatercollege. Ons doel is om hiermee de (extended) familie van mantelzorgers te bereiken en zo handvaten te geven om met muziek en creativiteit meer geluk te kunnen brengen in het leven van degene waarvoor ze zorgen.

Gezamenlijk is er geïnventariseerd wat de behoefte & wensen zijn van de verschillende partijen: theaters, muziekscholen, welzijnsorganisaties, gemeentes etc.

Hartelijk dank aan Hanny Biemolt (Cultuurhuus Braakhekke), Evelien Bril (Muziekschool Hof van Twente), Manon van Gaal (Creatiefactor), Riëtte Kruize (Stadstheater De Bond), René van der Kuil (Kulturhus Haaksbergen), Nelleke ten Pas (SIZ Twente), Clement Postmus (De Reggehof), Jan Martin van Rees (Gemeente Almelo), Gerda van der Velde (Noaberpoort) en Pieter van Zwanenburg (Gemeente Hof van Twente) voor hun aanwezigheid en inbreng! To be continued…

Leave a Reply

Your email address will not be published.