Interview Ingrid Keestra met de Nationale Ombudsman, over impact van mantelzorg op je leven!

750 888 Mantelzorger der Liefde
“Uiteindelijk ging ik het pgb beheren. Ik zocht uit welke zorg we konden krijgen. Daarnaast vulde ik aanvraagformulieren in en stuurde ik documenten op als bewijs. Veel formulieren vond ik ingewikkeld. Het taalgebruik was formeel en er stond veel vaktaal in. Dat kan simpeler. “

Leave a Reply

Your email address will not be published.