Interview t.b.v. sociale interactie met mensen met alzheimer

1024 796 Mantelzorger der Liefde

Chelsea Doeleman interviewde Ingrid Keestra voor haar afstudeeropdracht aan de Hogeschool van Amsterdam over sociale interactie tussen verzorgers, familie en vrienden van mensen met alzheimer d.m.v. een digitale toepassing. Succes Chelsea!

Leave a Reply

Your email address will not be published.