De letter P in het Arabisch vertaald!

576 1024 Mantelzorger der Liefde

Wat bijzonder! De gesproken blog van letter P,  van het Mantelzorger-Alfabet dat Ingrid Keestra schrijft voor de Stichting Mantelzorg, is door Leer-me-praten vertaald in het Arabisch, om goed Nederlands mee te leren! Goed om zo onze kennis en taal over mantelzorg en dementie te delen.

Klik op deze regel om de video + Arabische vertaling te zien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.