Bespreking dementie-hulpmiddel-concept met Pippelien Boom

750 734 Mantelzorger der Liefde
Vanmiddag legde Pippelien Boom Ingrid Keestra via Teams haar hulpmiddel-concept voor: een elektronische armband die mensen met beginnende dementie kan helpen met het herkennen van voorwerpen en instructie geeft hoe ze te gebruiken. Ze hadden een opbouwend gesprek over doel en invulling en ze kon de kritische vragen waarderen. Pippelien is studente aan de Hogeschool van Amsterdam. Veel succes gewenst!

Leave a Reply

Your email address will not be published.